Słońce i księżyc

W Kuźni Alchemicznej nad wszystkim góruje wyjątkowy wizerunek…
Słońce i księżyc to symbole powszechne w tekstach alchemicznych, gdzie Słońce reprezentuje złoto, a Księżyc – srebro.
Słońce w swej symbolice oznacza chwałę, energię, kosmiczny ład oraz porządek boski. Posiada to samo znaczenie co serce, krew, złoto czy lew.
W symbolice słońca występują bogowie solarni tacy jak: Horus, Swaróg, Apollo, Mitra, Re, Aton, Surja czy Sol.
Księżyc jest uzupełnieniem symboliki słonecznej, reprezentując jego małżonkę. Nazywany przez Egipcjan Wielką Macierzą, odznacza  się tą samą symboliką co srebro, mózg czy kot. Słońce przedstawione razem z księżycem jest wyobrażeniem świętego związku Nieba i Ziemi.
Dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie – Yin i Yang, noc i dzień – święta harmonia…

Słońce i księżyc – dzieło rąk mistrza ceramiki Sławomira z pracowni „Rezerwat”

Dodaj komentarz