Szlak geologiczny

Ścieżka geologiczna na Górę Siniak

Szlak geologiczny – edukacyjna ścieżka geologiczna, prowadząca przez fragment pasma górskiego – Krowiarki.
Długość trasy to 2,1 km (w jedną stronę), wysokość do pokonania (przewyższenie w pionie) 122 m. Czas przejścia w dwie strony, ok 2h.

Góra Siniak (658 m. n.p.m.), to izolowane wzniesienie w Paśmie Krowiarek, w Masywie Śnieżnika, położone pomiędzy Lądkiem-Zdrój i Kątami Bystrzyckimi. Od południowego wschodu sąsiaduje z Kuźniczymi Górami, obszarem historycznego (XIV–XIX w.) wydobycia i przeróbki rud żelaza.
U podnóża g. Siniak (niem. Blauerberg), w okolicy wsi Kąty Bystrzyckie (dawniej: Vinkleri Villa, Wiclerdorf, Winkeldorf) prawdopodobnie już przed 1346 rokiem funkcjonowało górnictwo rud żelaza. Eksploatacja była na tyle znacząca, iż nadano wiosce prawa górnicze, a w samych Kątach rezydował górmistrz – Bergmeister. Szczyt rozwoju górnictwa przypada na XV-XVI w., wydobytą rudę przerabiano w kuźnicy w Strachocinie (niem. Schreckendorf). Ostatnie wzmianki o tutejszym górnictwie pochodzą z końca XVII w.

Trasa geologiczna prowadzi poprzez wychodnie proterozoicznych skał metamorficznych: łupków łyszczykowych, gnejsów, kwarcytów, marmurów i amfibolitów, należących do charakterystycznej sekwencji geologicznej, tzw. „Formacji Strońskiej”.
Szlak jest łatwy, wiedzie przez urocze lasy i łąki, z których można podziwiać piękne widoki w kierunku Śnieżnika, Czarnej Góry oraz Lądka-Zdroju i Gór Złotych. Na trasie zostały ustawione trzy tablice edukacyjne z geologicznymi opisami odsłonięć, po drodze jest też miejsce odpoczynku. Miejsce startowe znajduje się w pobliżu „Kuźni Alchemicznej”, w centrum wsi, obok kościoła.
Ścieżka jest inicjatywą społeczną Sołectwa Kąty Bystrzyckie. Fundatorem tablic jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Opracowanie merytoryczne i przebieg trasy – Piotr Gut (GeoGut), recenzent – Jacek Szczepański (Uniwersytet Wrocławski), opracowanie graficzne oraz współpraca M.J. Kosmalscy (JakoWebArt).

Na trasie funkcjonuje też geoedukacyjna gra terenowa – „Skarby Góry Siniak”.
Wszystkich śmiałków, którzy lubią przygody i chcą odkryć tajemnice geologiczne naszego regionu zapraszamy na geoedukacyjną grę terenową na szlaku geologicznym w Kątach Bystrzyckich.

Z tajemniczą mapą w ręku wyrusz na wyprawę po skarby Góry Siniak.
Rozszyfruj tajemnicze wskazówki, poznaj geologię regionu i odkryj
historię średniowiecznego górnictwa w Katach Bystrzyckich.
Na tych, którzy rozwiążą zadania i zdobędą skarb czeka nagroda 😀

Po mapę zapraszamy do Kuźni Alchemicznej!
Udział w grze jest bezpłatny.

Opracowanie gry, rysunki, grafika – Renata Gut.