Kuźnia Alchemiczna zdobyła prestiżową nagrodę „Perełka Ziemi Kłodzkiej”

Kapituła Konkursu „Perełka Ziemi Kłodzkiej” zorganizowanego przez Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej przyznała statuetkę Perełka Ziemi Kłodzkiej 2017
Firmie F.P.U.H. GeoGut za usługę
„Kuźnia Alchemiczna – Plenerowe Muzeum Skał i Minerałów Dolnego Śląska”

Kapituła w składzie: Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, Prezes Zarządu KBZK Joanna Kraj-Plenkiewicz, Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko.
Serdecznie dziękujemy!!!